Os sobrenomes mais comuns no Japão: descubra a origem e significado!

Neste artigo, iremos explorar os apelidos mais comuns do Japão, um país com uma cultura rica e diversa. Os sobrenomes japoneses geralmente consistem em um ou dois caracteres, cada um com um significado específico, refletindo a história e as tradições do país. Com mais de 100 mil sobrenomes no registro oficial, descobrir os mais comuns pode ser intrigante e surpreendente. Venha conosco nesta jornada pelos sobrenomes japoneses mais populares e descubra suas origens fascinantes.

Classificação Sobrenome Incidente Letras
1 Tanaka 1412059 6
2 Okamura 1250285 7
3 Ito 1131380 3
4 Inoue 1100162 5
5 Ishii 865508 5
6 Ishida 689033 6
7 Yaguchi 658957 7
8 Kimura 603312 6
9 Abu 542403 3
10 Nakashima 499611 9
11 Aoki 471655 4
12 Sanka 436749 5
13 Okawa 410332 5
14 Takeuchi 368220 8
15 Arai 362017 4
16 Saito 356654 5
17 Nakano 330655 6
18 Shiraishi 319344 9
19 Miura 305801 5
20 Sakai 289303 5
21 Uchiyama 275331 8
22 Morita 272326 6
23 Ageta 253988 5
24 Kawano 251722 6
25 Miyamoto 243911 8
26 Oshima 231375 6
27 Imai 222305 4
28 Kawamura 219392 8
29 Saita 218918 5
30 Murata 215111 6
31 Kan 213497 3
32 Kubota 212724 6
33 Sakurai 211202 7
34 Oba 208910 3
35 Oyama 207656 5
36 Matsui 206979 6
37 Taketa 200899 6
38 Sano 194709 4
39 Nagai 193492 5
40 Imura 191550 5
41 Matsuo 191068 6
42 Kishimoto 190738 9
43 Abe 185602 3
44 Kitamura 171986 8
45 Osawa 163259 5
46 Agari 161215 5
47 Uchida 161198 6
48 Kanno 159942 5
49 Ada 159450 3
50 Hayashi 159221 7
51 Tsuchiya 158581 8
52 Kawasaki 158516 8
53 Akiyama 156404 7
54 Iwata 156037 5
55 Kano 155801 4
56 Isa 155609 3
57 Asano 149465 5
58 Hotta 149322 5
59 Yano 144763 4
60 Matsushita 142478 10
61 Hoshino 142290 7
62 Araki 142194 5
63 Kaai 140702 4
64 Osaki 138350 5
65 Uemura 138083 6
66 Nota 137170 4
67 Matsuura 136305 8
68 Miyata 133026 6
69 Hirai 130742 5
70 Okura 130189 5
71 Nishiyama 128777 9
72 Ota 128498 3
73 Amano 128356 5
74 Kasai 126373 5
75 Ori 125832 3
76 Oishi 124863 5
77 Ishizaki 123573 8
78 Imoto 120922 5
79 Onishi 116278 6
80 Fukui 114017 5
81 Koga 114016 4
82 Honma 113403 5
83 Kaneda 112295 6
84 Oka 112190 3
85 Aki 110521 3
86 Okumura 110301 7
87 Narita 110003 6
88 Tashima 109681 7
89 Asai 108759 4
90 Kataoka 108568 7
91 Sugiura 108176 7
92 Makino 105757 6
93 Nakamura 105613 8
94 Hagi 105317 4
95 Tokuda 103277 6
96 Aita 103061 4
97 Nakao 102522 5
98 Imamura 102295 7
99 Kita 102263 4
100 Okabe 101494 5
101 Ai 98910 2
102 Tomita 97491 6
103 Nemoto 97048 6
104 Daisen 96394 6
105 Tsukamoto 95545 9
106 Saiki 95511 5
107 Kawamoto 95093 8
108 Shirai 94837 6
109 Iizuka 94424 6
110 Sakaguchi 94027 9
111 Ohara 93366 5
112 Morishita 92231 9
113 Oikawa 91235 6
114 Nai 89369 3
115 Arata 89257 5
116 Kada 87110 4
117 Zensen 86637 6
118 Nakatani 85143 8
119 Inaba 85084 5
120 Kitano 84964 6
121 Tashiro 84331 7
122 Kanai 84194 5
123 Tanabe 84161 6
124 Itagaki 84069 7
125 Horiuchi 83153 8
126 Ishizuka 82807 8
127 Kishi 82077 5
128 Okano 81350 5
129 Takimoto 79826 8
130 Sanne 79351 5
131 Iwai 79191 4
132 Akimoto 78087 7
133 Nakahara 77676 8
134 Shinozaki 77602 9
135 Tota 77421 4
136 Muramatsu 77214 9
137 Takei 74426 5
138 Sage 74271 4
139 Kasahara 73790 8
140 Usui 73159 4
141 Yamada 72871 6
142 Sakamoto 72679 8
143 Kai 72431 3
144 Kurokawa 72000 8
145 Okino 71168 5
146 Takemoto 70094 8
147 Kota 69916 4
148 Nishioka 69765 8
149 Fujisawa 68877 8
150 Horie 68283 5
151 Nonaka 67682 6
152 Kuroki 67457 6
153 Yamakawa 66288 8
154 Murai 66119 5
155 Suta 65467 4
156 Kana 65066 4
157 Okuyama 64650 7
158 Yoshihara 62317 9
159 Takenaka 61820 8
160 Uno 61685 3
161 Hata 60404 4
162 Okuno 59833 5
163 Iguchi 59167 6
164 Kawahara 57692 8
165 Kurita 57674 6
166 Matsuzaki 57635 9
167 Segawa 57084 6
168 Fujioka 56773 7
169 Geda 56540 4
170 Hika 56376 4
171 Kawara 56295 6
172 Wakamatsu 55595 9
173 Aihara 55222 6
174 Kamei 54989 5
175 Touson 54904 6
176 Seto 54341 4
177 Komori 53309 6
178 Osano 52980 5
179 Toda 52730 4
180 Morioka 52404 7
181 Izumi 52380 5
182 Ishiyama 51945 8
183 Sanson 51725 6
184 Osaka 51704 5
185 Saki 51021 4
186 Hiramatsu 50788 9
187 Ikuta 50707 5
188 Tahara 50469 6
189 Shimura 50321 7
190 Shimamura 49979 9
191 Kaku 49682 4
192 Kashima 49251 7
193 Asami 48846 5
194 Takai 48745 5
195 Takase 48597 6
196 Yuasa 48594 5
197 Sato 48397 4
198 Kitahara 48372 8
199 Kitashima 48341 9
200 Yamaoka 47830 7
201 Nagaoka 47480 7
202 Tokunaga 47259 8
203 Kaji 47194 4
204 Nuta 47059 4
205 Horikawa 46673 8
206 Ka 46523 2
207 Fukuhara 46252 8
208 Kurata 46122 6
209 Hatake 46075 6
210 Terashima 45682 9
211 Kouta 45393 5
212 Sata 44593 4
213 Ueki 44548 4
214 Iwashita 44451 8
215 Murase 44238 6
216 Matsuno 43917 7
217 Ooi 43811 3
218 Yoshii 43763 6
219 Tsuboi 43060 6
220 Suzuki 42347 6
221 Okita 42064 5
222 Suda 41541 4
223 Enzan 41247 5
224 Shirakawa 41192 9
225 Teshima 41118 7
226 Furusawa 41010 8
227 Ita 40969 3
228 Koya 40725 4
229 Hamano 40661 6
230 Usami 40660 5
231 Kawata 40345 6
232 Kawase 39743 6
233 Kurihara 39719 8
234 Matsumoto 39505 9
235 Kageyama 39373 8
236 Fukuyama 39302 8
237 Satake 39257 6
238 Hamasaki 39020 8
239 Ohata 38873 5
240 Toshima 38715 7
241 Nomoto 38639 6
242 Nasu 38590 4
243 Kase 38587 4
244 Nakasato 38444 8
245 Matsukawa 38008 9
246 Osada 37853 5
247 Hamazaki 37696 8
248 Horii 37666 5
249 Mikami 37438 6
250 Nakazawa 37180 8
251 Teramoto 37048 8
252 Kawashima 36678 9
253 Ichimura 36673 8
254 Kusano 36640 6
255 Muraoka 36546 7
256 Shintani 36500 8
257 Takashima 36336 9
258 Sakashita 36319 9
259 Tomioka 36150 7
260 Suita 36026 5
261 Terai 36015 5
262 Kojima 35948 6
263 Sone 35691 4
264 Kusaka 35669 6
265 Torii 35635 5
266 Oda 35511 3
267 Uchino 35444 6
268 Kitayama 35263 8
269 Arakaki 35081 7
270 Ida 35063 3
271 Sagawa 34854 6
272 Tamai 34768 5
273 Hamamoto 34736 8
274 Naiya 34512 5
275 Susa 34281 4
276 Fukaya 34088 6
277 Ae 33702 2
278 Yamamoto 33670 8
279 Arita 33647 5
280 Komuro 33452 6
281 Kitazawa 33414 8
282 Mori 33309 4
283 Kuramoto 33296 8
284 Hirao 33284 5
285 Mouri 33270 5
286 Sakagami 33179 8
287 Taki 33096 4
288 Iwasa 32697 5
289 Akui 32520 4
290 Ogawa 32271 5
291 Ebara 32194 5
292 Takahashi 32174 9
293 Sahara 32149 6
294 Matsuki 32012 7
295 Noue 31707 4
296 Kanamori 31705 8
297 Makita 31504 6
298 Otera 31338 5
299 Fujiki 31141 6
300 Ishimoto 31099 8
301 Arakawa 30951 7
302 Watanabe 30928 8
303 Sanjo 30821 5
304 Nakata 30686 6
305 Horikoshi 30653 9
306 Hosono 30092 6
307 Sugimura 30029 8
308 Hiratsuka 29936 9
309 Sawai 29893 5
310 Akamatsu 29887 8
311 Kuroiwa 29754 7
312 Otaki 29566 5
313 Kuramochi 29265 9
314 Iwanaga 29194 7
315 Nohara 29170 6
316 Tasaki 29155 6
317 Koyama 29076 6
318 Shimazu 28997 7
319 Ishimaru 28838 8
320 Miyano 28500 6
321 Suka 28300 4
322 Sakano 28282 6
323 Katsura 28266 7
324 Kido 28263 4
325 Oki 28161 3
326 Umemoto 27961 7
327 Asakawa 27951 7
328 Esaki 27835 5
329 Azama 27661 5
330 Takita 27633 6
331 Suinaga 27588 7
332 Ise 27268 3
333 Kadota 27264 6
334 Eda 27225 3
335 Sasaki 27159 6
336 Onuma 27114 5
337 Urata 27058 5
338 Ina 26850 3
339 Saka 26752 4
340 Sugino 26556 6
341 Moriwaki 26539 8
342 Mano 26234 4
343 Konno 26136 5
344 Nagasaki 25787 8
345 Tamaki 25606 6
346 Seo 25511 3
347 Hashizume 25449 9
348 Terao 25440 5
349 Kobayashi 25427 9
350 Yata 25384 4
351 Utsunomiya 25353 10
352 Uesugi 25324 6
353 Tsuruoka 25311 8
354 Karasawa 25297 8
355 Kiyota 25157 6
356 Urano 25149 5
357 Ikemoto 24954 7
358 Wakita 24862 6
359 Asanuma 24813 7
360 Amamiya 24619 7
361 Nimi 24460 4
362 Kanbara 24434 7
363 Kusumoto 24336 8
364 Kamino 24336 6
365 Tateno 24281 6
366 Ishizawa 24280 8
367 Kobori 24270 6
368 Nagahama 24222 8
369 Misawa 23927 6
370 Kume 23916 4
371 Udagawa 23892 7
372 Ogura 23783 5
373 Ikari 23777 5
374 Kato 23634 4
375 Shida 23488 5
376 Agatsuma 23466 8
377 Shibayama 23311 9
378 Tatsumi 23298 7
379 Kuwata 23280 6
380 Mizushima 23208 9
381 Kijima 22921 6
382 Fujishima 22846 9
383 Araya 22486 5
384 Ishino 22470 6
385 Ueno 22422 4
386 Shiraki 22369 7
387 Morinaga 22318 8
388 Kurosawa 22299 8
389 Kachi 22272 5
390 Morii 22230 5
391 Hyodo 22220 5
392 Tanimura 22067 8
393 Maeno 22036 5
394 Sawamura 22028 8
395 Ura 21995 3
396 Honson 21949 6
397 Sunaga 21932 6
398 Hiramoto 21889 8
399 Sasakawa 21822 8
400 Ino 21765 3
401 Morishima 21753 9
402 Okayama 21747 7
403 Kaneko 21466 6
404 Hanaoka 21454 7
405 Iwaki 21425 5
406 Uchimura 21390 8
407 Kawai 21313 5
408 Nagatomo 21230 8
409 Shimizu 21207 7
410 Kawana 21198 6
411 Hama 21178 4
412 Miyasato 20953 8
413 Kou 20951 3
414 Ima 20949 3
415 Atsumi 20949 6
416 Sasa 20944 4
417 Kei 20918 3
418 Ooka 20754 4
419 Hirokawa 20653 8
420 Kumada 20620 6
421 Shigeta 20596 7
422 Takano 20548 6
423 Kito 20543 4
424 Sakamaki 20528 8
425 Akabane 20457 7
426 Oura 20449 4
427 Takezawa 20417 8
428 Kawa 20388 4
429 Fukushima 20367 9
430 Muraki 20360 6
431 Sasahara 20339 8
432 Ii 20266 2
433 Shiozawa 20265 8
434 Nakai 20264 5
435 Fukai 20134 5
436 Takekawa 20111 8
437 Teranishi 20076 9
438 Tamada 19794 6
439 Yoshida 19788 7
440 Kumamoto 19595 8
441 Ujiie 19493 5
442 Kikuta 19351 6
443 Enomoto 19325 7
444 Nanbu 19321 5
445 Noro 19252 4
446 Teraoka 19247 7
447 Tsujimura 19185 9
448 Ebina 19173 5
449 Hamanaka 19149 8
450 Nakaoka 19129 7
451 Imagawa 19107 7
452 Maruta 19018 6
453 Chine 18988 5
454 Noma 18987 4
455 Kurosaki 18894 8
456 Okoshi 18874 6
457 Ato 18854 3
458 Aramaki 18820 7
459 Touya 18772 5
460 Tomo 18681 4
461 Iwamura 18677 7
462 Fujimaki 18665 8
463 Ganda 18535 5
464 Kono 18476 4
465 Yukawa 18423 6
466 Akai 18419 4
467 Funakoshi 18286 9
468 Okuma 18258 5
469 Ichinose 18088 8
470 Takasu 18085 6
471 Sasamoto 17953 8
472 Sakota 17900 6
473 Yabuki 17769 6
474 Funaki 17758 6
475 Ohashi 17754 6
476 Hirahara 17658 8
477 Wakai 17595 5
478 Nishimori 17517 9
479 Otake 17483 5
480 Kitaoka 17361 7
481 Niki 17357 4
482 Ashida 17263 6
483 Omura 17245 5
484 Kamata 17238 6
485 Tsubota 17227 7
486 Tanita 17148 6
487 Kuni 17147 4
488 Tsumura 17145 7
489 Takami 17100 6
490 Sekino 17098 6
491 Mabuchi 17090 7
492 Ono 17083 3
493 Matsuhashi 16985 10
494 Kajiyama 16961 8
495 Katsumata 16953 9
496 Hitomi 16808 6
497 Touma 16782 5
498 Chudo 16779 5
499 Sakata 16767 6
500 Komiyama 16728 8
501 Yamawaki 16644 8
502 Tsubaki 16590 7
503 Hatakeyama 16542 10
504 Sai 16538 3
505 Aida 16504 4
506 Mizumoto 16499 8
507 Ido 16460 3
508 Kakizaki 16455 8
509 Kako 16435 4
510 Fukawa 16425 6
511 Ishimura 16397 8
512 Otsuka 16389 6
513 Utsumi 16195 6
514 Kaga 16156 4
515 Tokita 16119 6
516 Morisaki 16094 8
517 Shoko 16021 5
518 Yoshitake 15968 9
519 Tanahashi 15954 9
520 Hashimoto 15911 9
521 Shimada 15881 7
522 Tsujii 15806 6
523 Kino 15799 4
524 Fukumoto 15737 8
525 Hirooka 15617 7
526 Majima 15608 6
527 Ohama 15590 5
528 Kihara 15587 6
529 Hatano 15530 6
530 Iwamoto 15408 7
531 Ishiki 15392 6
532 Inukai 15363 6
533 Mashita 15301 7
534 Kuga 15299 4
535 Arimoto 15295 7
536 Kikuchi 15245 7
537 Katsuki 15173 7
538 Shino 15173 5
539 Iwase 15085 5
540 Habu 15060 4
541 Murao 15037 5
542 Mino 15029 4
543 Eise 15006 4
544 Yamaki 14960 6
545 Takamori 14949 8
546 Sase 14891 4
547 Sawa 14875 4
548 Nakayama 14874 8
549 Kitani 14841 6
550 Suyama 14803 6
551 Sanbe 14796 5
552 Sameshima 14789 9
553 Kayama 14765 6
554 Iso 14661 3
555 Inuma 14657 5
556 Murakawa 14571 8
557 Iwami 14519 5
558 Nagaya 14473 6
559 Akao 14469 4
560 Sanada 14447 6
561 Ogino 14418 5
562 Shiba 14351 5
563 Fukagawa 14241 8
564 Nagamatsu 14219 9
565 Onizuka 14180 7
566 Senda 14140 5
567 Ara 14117 3
568 Azuma 14104 5
569 Saotome 14085 7
570 Ose 14046 3
571 Takasugi 13991 8
572 Yamaguchi 13941 9
573 Mishima 13931 7
574 Sanya 13912 5
575 Yashiro 13910 7
576 Shinomiya 13894 9
577 Kagawa 13844 6
578 Ikoma 13843 5
579 Kamio 13799 5
580 Kotani 13796 6
581 Hinata 13767 6
582 Kurose 13706 6
583 Akama 13638 5
584 Hiruta 13631 6
585 Ube 13560 3
586 Tai 13554 3
587 Aratani 13520 7
588 Sugita 13503 6
589 Kagaya 13476 6
590 Oizumi 13352 6
591 Tomura 13249 6
592 Miyasaki 13241 8
593 Tasaka 13220 6
594 Sagara 13213 6
595 Ikeno 13067 5
596 Kozuka 13047 6
597 Kurosu 13003 6
598 Yui 12932 3
599 Ishikawa 12888 8
600 Asato 12868 5
601 Kawamata 12843 8
602 Kanda 12816 5
603 Miyatake 12812 8
604 Sako 12739 4
605 Morimoto 12715 8
606 Muta 12685 4
607 Saika 12607 5
608 Tsuyuki 12568 7
609 Okabayashi 12490 10
610 Omoto 12481 5
611 Tanioka 12453 7
612 Ihara 12405 5
613 Toriyama 12379 8
614 Tamaru 12307 6
615 Matsunami 12302 9
616 Kikukawa 12251 8
617 Seko 12237 4
618 Kinoshita 12227 9
619 Yasumoto 12223 8
620 Murano 12202 6
621 Fujinami 12183 8
622 Ishizu 12180 6
623 Tsushima 12143 8
624 Uda 12100 3
625 Kida 12098 4
626 Hironaka 12088 8
627 Komatsuzaki 12078 11
628 Sakane 12065 6
629 Ariyoshi 12062 8
630 Yoshinari 12028 9
631 Koji 11980 4
632 Mamiya 11963 6
633 Fujita 11939 6
634 Horio 11936 5
635 Kogo 11898 4
636 Suehiro 11879 7
637 Yamagiwa 11833 8
638 Nosaka 11807 6
639 Miyao 11788 5
640 Hirasawa 11756 8
641 Ei 11729 2
642 Sanchi 11660 6
643 Fujii 11623 5
644 Fujihira 11618 8
645 Tabuchi 11518 7
646 Totani 11452 6
647 Kimishima 11414 9
648 Haya 11283 4
649 Fujimoto 11265 8
650 Kouchi 11261 6
651 Kiryu 11208 5
652 Umeno 11191 5
653 Himeno 11158 6
654 Ikeda 11150 5
655 Sasaoka 11129 7
656 Tajima 11059 6
657 Wakasa 11021 6
658 Ikenaga 11014 7
659 Okuhara 10989 7
660 Sakuragi 10896 8
661 Noji 10881 4
662 Kurisu 10827 6
663 Oike 10825 4
664 Kunimoto 10800 8
665 Koita 10758 5
666 Kitai 10686 5
667 Haruna 10652 6
668 Nakamoto 10645 8
669 Nakanishi 10542 9
670 Amata 10539 5
671 Misaki 10517 6
672 Takahata 10382 8
673 Hasegawa 10314 8
674 Morito 10285 6
675 Hozumi 10265 6
676 Kose 10223 4
677 Eto 10215 3
678 Akiyoshi 10203 8
679 Nise 10171 4
680 Akaike 10155 6
681 Fukutomi 10152 8
682 Kanta 10142 5
683 Tadano 10081 6
684 Ui 10066 2
685 Sugioka 10034 7
686 Kitabayashi 10031 11
687 Chino 10028 5
688 Izu 10012 3
689 Kuge 10009 4
690 Takamiya 9986 8
691 Itami 9970 5
692 Miyaji 9950 6
693 Kurashima 9898 9
694 Togawa 9867 6
695 Kando 9861 5
696 Takemura 9844 8
697 Okumoto 9838 7
698 Iga 9818 3
699 Fujinaga 9787 8
700 Oita 9772 4
701 Kim 9743 3
702 Komatsu 9716 7
703 Tomiyama 9690 8
704 Matsushima 9681 10
705 Ogi 9666 3
706 Inamoto 9655 7
707 Okada 9639 5
708 Sasano 9638 6
709 Kata 9607 4
710 Shigaki 9599 7
711 Uta 9569 3
712 Akahoshi 9529 8
713 Koto 9474 4
714 Murota 9456 6
715 Nakazaki 9455 8
716 Murakami 9437 8
717 Horimoto 9409 8
718 Kubo 9393 4
719 Uehara 9388 6
720 Mitsui 9366 6
721 Wachi 9366 5
722 Higo 9345 4
723 Kiba 9342 4
724 Takahama 9342 8
725 Saga 9246 4
726 Okai 9242 4
727 Hamamura 9225 8
728 Kumai 9216 5
729 Tanino 9164 6
730 Komoto 9153 6
731 Kaminaga 9109 8
732 Okimoto 9019 7
733 Aoi 8988 3
734 Nakajima 8926 8
735 Nakatsuka 8825 9
736 Aka 8790 3
737 Jimon 8773 5
738 Kabe 8739 4
739 Sugai 8734 5
740 Todoroki 8727 8
741 Kiso 8707 4
742 Yamashita 8681 9
743 Aiba 8678 4
744 Urabe 8676 5
745 Sekiya 8672 6
746 Abiko 8666 5
747 Maeda 8633 5
748 Sugisawa 8620 8
749 Senno 8614 5
750 Imanaka 8586 7
751 Gondo 8574 5
752 Ohana 8563 5
753 Mizobuchi 8507 9
754 Nino 8507 4
755 Shima 8488 5
756 Hyo 8440 3
757 Taima 8434 5
758 Asakura 8432 7
759 Kaneta 8411 6
760 Kondo 8402 5
761 Kusaba 8377 6
762 Ueda 8349 4
763 Minamino 8335 8
764 Toyooka 8321 7
765 Koki 8302 4
766 Masaki 8279 6
767 Seno 8272 4
768 Aizawa 8245 6
769 Hiroki 8197 6
770 Atana 8169 5
771 Toi 8159 3
772 Tamura 8158 6
773 Masumoto 8158 8
774 Seta 8145 4
775 Aso 8137 3
776 Lee 8111 3
777 Uyama 8098 5
778 Miyaki 8097 6
779 Kazan 8086 5
780 Sari 8085 4
781 Kariya 8062 6
782 Masunaga 8052 8
783 Tao 8041 3
784 Ige 7982 3
785 Okamoto 7948 7
786 Kumasaka 7871 8
787 Koi 7870 3
788 Kimizuka 7858 8
789 Santo 7852 5
790 Aino 7834 4
791 Oji 7824 3
792 Manaka 7810 6
793 Shintaku 7755 8
794 Gao 7740 3
795 Takane 7740 6
796 Sega 7735 4
797 Haita 7717 5
798 Ouchi 7707 5
799 Itani 7697 5
800 Jie 7682 3
801 Gema 7615 4
802 Nakagawa 7610 8
803 Goto 7583 4
804 Taoka 7574 5
805 Morimura 7557 8
806 Tako 7552 4
807 Kunieda 7501 7
808 Moriya 7496 6
809 Narasaki 7490 8
810 Chika 7482 5
811 San 7478 3
812 Shishikura 7474 10
813 Koike 7473 5
814 Karube 7461 6
815 Nishimura 7441 9
816 Masui 7439 5
817 Sotoma 7398 6
818 Yamazaki 7364 8
819 Takeshi 7348 7
820 Hanamura 7348 8
821 Takeda 7325 6
822 Itai 7319 4
823 Agema 7250 5
824 Mukawa 7248 6
825 Kason 7241 5
826 Ao 7178 2
827 Kunihiro 7170 8
828 Nagamine 7144 8
829 Setani 7097 6
830 Shirakura 7081 9
831 Masukawa 7064 8
832 Kaya 6988 4
833 Soga 6987 4
834 Ike 6952 3
835 Endo 6945 4
836 Ikegami 6934 7
837 Kikawa 6918 6
838 Shimamoto 6909 9
839 Naka 6876 4
840 Gohara 6856 6
841 Sengoku 6844 7
842 Anai 6841 4
843 Onaka 6801 5
844 Tsuchiyama 6787 10
845 Nakaya 6785 6
846 Ieda 6780 4
847 Marumoto 6744 8
848 Nomura 6714 6
849 Sou 6714 3
850 Shin 6678 4
851 Matsuda 6678 7
852 Seki 6653 4
853 Minamoto 6643 8
854 Sakan 6620 5
855 Kanazawa 6612 8
856 Fukuda 6598 6
857 Yamano 6550 6
858 Kuma 6546 4
859 Shibata 6544 7
860 Genta 6536 5
861 Minami 6527 6
862 Isayama 6524 7
863 Ogata 6523 5
864 Harada 6523 6
865 Toyofuku 6508 8
866 Wako 6506 4
867 Ikuno 6503 5
868 Kushi 6495 5
869 Kouma 6492 5
870 Tomonaga 6483 8
871 Kakazu 6477 6
872 Takagi 6431 6
873 Iki 6428 3
874 Kun 6371 3
875 Chatani 6368 7
876 Mitsuishi 6354 9
877 Katayama 6353 8
878 Wada 6352 4
879 Nagami 6336 6
880 Sanga 6297 5
881 Makishima 6288 9
882 Wakana 6274 6
883 Nishimoto 6267 9
884 Hara 6252 4
885 Sugimoto 6249 8
886 Taniwaki 6219 8
887 Masuda 6217 6
888 Tatsukawa 6203 9
889 Hamachi 6198 7
890 Kawate 6179 6
891 Nina 6179 4
892 Mineta 6175 6
893 Nukui 6175 5
894 Nagato 6167 6
895 Koizumi 6160 7
896 Hao 6146 3
897 Hanamoto 6145 8
898 Shiroyama 6084 9
899 Taura 6082 5
900 Ebata 6079 5
901 Kunitake 6064 8
902 En 6064 2
903 Ichikawa 6048 8
904 Mineo 6031 5
905 Li 6014 2
906 Tawara 6010 6
907 Kobe 6002 4
908 Ando 5982 4
909 Toma 5971 4
910 Saida 5958 5
911 Namura 5957 6
912 Imafuku 5951 7
913 Kozuki 5948 6
914 Koyasu 5920 6
915 Gamou 5919 5
916 Kimoto 5918 6
917 Shirakami 5917 9
918 Kin 5914 3
919 Hamana 5905 6
920 Tatematsu 5902 9
921 Toji 5893 4
922 Yuri 5881 4
923 Karin 5871 5
924 Aonuma 5860 6
925 Kohon 5853 5
926 Narimatsu 5850 9
927 Nakamatsu 5849 9
928 Amino 5843 5
929 Sakumoto 5821 8
930 Asaba 5807 5
931 Iwane 5800 5
932 Kado 5799 4
933 Gima 5799 4
934 Sakuma 5786 6
935 Tomiyasu 5776 8
936 Wakao 5762 5
937 Jitsukawa 5752 9
938 Zushi 5736 5
939 Yusa 5734 4
940 Gan 5714 3
941 Sono 5705 4
942 Sannomiya 5702 9
943 Akasaki 5694 7
944 Arao 5623 4
945 Kibe 5546 4
946 Yato 5541 4
947 Ishita 5532 6
948 Oga 5510 3
949 Kabeya 5506 6
950 Shimakawa 5497 9
951 Saho 5470 4
952 Ibata 5454 5
953 Ikeguchi 5449 8
954 Emi 5442 3
955 Hirose 5393 6
956 Kusanagi 5349 8
957 Kanke 5328 5
958 Iwasaki 5317 7
959 Hiroshi 5314 7
960 Mizuki 5309 6
961 Seira 5306 5
962 Tsujimoto 5296 9
963 Nakato 5281 6
964 Hirano 5274 6
965 Zaitsu 5267 6
966 Irie 5251 4
967 Oo 5228 2
968 Akashi 5227 6
969 Tatara 5222 6
970 Hino 5205 4
971 Kanaga 5192 6
972 Takatsuki 5178 9
973 Mima 5174 4
974 Fujiwara 5168 8
975 Hori 5162 4
976 Honda 5155 5
977 Kanbe 5140 5
978 Yoshioka 5130 8
979 Idehara 5122 7
980 Takaesu 5122 7
981 Kashimoto 5110 9
982 Miyuki 5105 6
983 Konishi 5092 7
984 Chan 5090 4
985 Hatta 5079 5
986 Ozawa 5075 5
987 Tanoue 5072 6
988 Tamano 5058 6
989 Miyazaki 5011 8
990 Takata 5005 6
991 Joko 5004 4
992 Kanzaki 5003 7
993 Awaji 4999 5
994 Matano 4995 6
995 Aya 4983 3
996 Matsunaga 4979 9
997 Uchima 4976 6
998 Yamato 4975 6
999 Arase 4967 5
1000 Yoshimoto 4967 9

Japão: Um país com apelidos altamente distintivos

O Japão é um país com uma rica história e tradição. Além disso, é um país conhecido por seus apelidos altamente distintivos. Aqui, vamos dar uma olhada em alguns dos apelidos mais comuns do Japão e sua origem intrigante.

Apelidos japoneses: uma visão geral

Os apelidos japoneses são baseados em vários fatores. Muitas vezes, eles são baseados no local de nascimento ou na profissão da pessoa. Além disso, acredita-se que os japoneses possuem um forte senso de identidade cultural e, portanto, os apelidos são frequentemente usados para vincular as pessoas a suas raízes culturais.

O significado por trás dos sobrenomes japoneses

Os sobrenomes japoneses são geralmente compostos de dois ou três caracteres kanji. Os caracteres kanji são formas escritas de ideogramas chineses que foram adotados pelos japoneses. O primeiro kanji em um sobrenome geralmente denota a profissão ou localização ancestral do fundador da família. O segundo kanji pode ser uma descrição mais específica ou um termo de caráter. O terceiro kanji, se presente, geralmente é usado para indicar a linhagem familiar ou o ramo.

Os 10 sobrenomes japoneses mais comuns

Aqui estão os 10 sobrenomes japoneses mais comuns e sua origem por trás deles:

  1. Suzuki (鈴木) - Este sobrenome significa madeira do sino e é derivado do comércio de carpintaria e construção.
  2. Takahashi (高橋) - Este sobrenome significa ponte alta e é derivado do comércio de construção de pontes.
  3. Sato (佐藤) - Este sobrenome é derivado de um título imperial e tem uma variedade de possíveis significados.
  4. Kimura (木村) - Este sobrenome significa aldeia da árvore e é derivado do comércio de madeireiro.
  5. Yamamoto (山本) - Este sobrenome significa base da montanha e é derivado de referências geográficas.
  6. Nakamura (中村) - Este sobrenome significa aldeia central e é derivado de referências geográficas.
  7. Kobayashi (小林) - Este sobrenome significa madeira pequena e é derivado do comércio de madeireiro.
  8. Saito (斉藤) - Este sobrenome é derivado de um título imperial e tem uma variedade de possíveis significados.
  9. Watanabe (渡辺) - Este sobrenome significa lado do rio e é derivado de referências geográficas.
  10. Ito (伊藤) - Este sobrenome é derivado de um título imperial e tem uma variedade de possíveis significados.

Conclusão

Existem muitas outras famílias com sobrenomes interessantes no Japão, mas esses são os 10 mais comuns. Embora os sobrenomes japoneses tenham sua própria lógica única e significado, eles também são parte integrante da identidade cultural e história do Japão. Ao conhecer os apelidos japoneses mais comuns, você pode ter uma compreensão mais profunda da cultura japonesa como um todo.